Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

prodejce

Eva Roláková

se sídlem Křenovice u Slavkova

identifikační číslo: 46238603

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Slavkov u Brna

pro zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koralkyniky.cz

Práva z Vadného plnění

1.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3.     Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

1.6.      Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

1.7.      Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

1.8.      Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

1.9.      Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Formulář po uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky na adresu provozovny s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                www.koralkyniky.cz

Prodávající:                                Eva Roláková

Se sídlem:                                  Křenovice u Slavkova, Sokolská 14  68352

Adresa provozovny:                 Eva Roláková, Sokolská 14, 683 52 Křenovice

IČ/DIČ:                                        46238603

E-mailová adresa:                     koralkyniky@seznam.cz

Telefonní číslo:                         733 730 232

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:             

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne …………….. jsem ve Vašem obchodě ……………… vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (zde je třeba vady podrobně popsat):

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání/datum obdržení:

  1. Číslo objednávky:

  1. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem…………….
    a budou navráceny zpět způsobem……………….. (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu……………………………………..)
  2. Jméno a příjmení spotřebitele:

  1. Adresa spotřebitele:

  1. Email:

  1. Telefon:

V ……………………………………..

Dne ………………………………..

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ……………………………………